لیست فایل ها

مدل دستگاه شماره ساخت تست شده توضیحات

SM-G960F

G960FXXU2CRLI

SM-G935U

G935UUEU4CRG2

SM-G935U

G935UUEU8CRJ2

SM-G935U

G935UUEU8CRJ2

SM-G930U

G930UUEU8CRJ2

SM-G930U

G930UUEU8CRJ2

SM-G935U

G935UUEU8CRJ2

SM-G9600

G9600ZHU3ARI4

SM-G9650

G9650ZHU3ARI4

SM-G9550

G9550ZHU3CRI3

SM-G9350

G9350ZHU3CRH1

SM-J710F

J710FXXU5CRJ7

SM-J701F

J701FXXU6BRI9

SM-A720F

A720FXXU6CRJ5

SM-N9500

N9500ZHS4CRH1